دعوت مقتدی صدر برای برگزاری «نماز جمعه وحدت» در بغداد

دعوت مقتدی صدر برای برگزاری «نماز جمعه وحدت» در بغداد
مقتدی صدر رهبر جریان صدر از عراقی ها خواست نماز جمعه وحدت را در شهر صدر مرکز پایتخت برگزار کنند.
منبع خبر : iribnews.ir