لحظه زیبای به دست آوردن شنوایی + فیلم

لحظه زیبای به دست آوردن شنوایی + فیلم
لحظه‌هایی زیبا برای کودک ناشنوا بعد از به دست آوردن نعمت شنوایی
منبع خبر : iribnews.ir