تلاش ایران و تاجیکستان برای رسیدن مبادلات ۵۰۰ میلیون یورویی

تلاش ایران و تاجیکستان برای رسیدن مبادلات ۵۰۰ میلیون یورویی
سفیر ایران در تاجکستان گفت: امیدواریم تا سال آینده بتوانیم سقف مبادلات دو کشور ایران و تاجیکستان را تا ۵۰۰ میلیون یورو برسانیم.
منبع خبر : iribnews.ir