قطعی گاز در شیراز

بعضی از ساکنان شیراز فردا گاز ندارند.

ششم بهمن گاز در برخی نقاط شیراز قطع میشود - خبرگزاری فارس

ششم بهمن گاز در برخی نقاط شیراز قطع میشود - خبرگزاری فارس

اخبار
منبع خبر : yjc.news