سوال از وزیر نفت درباره حذف نشدن یارانه گاز مصرفی دهک بالا

سوال از وزیر نفت درباره حذف نشدن یارانه گاز مصرفی دهک بالا
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی از سوال مجلس از وزیر نفت درباره حذف نشدن یارانه گاز مصرفی دهک بالا در جلسه روز سه شنبه خبر داد.
منبع خبر : iribnews.ir