رفع مشکلات فرصت موج‌سواری را از دشمن می‌گیرد

رفع مشکلات فرصت موج‌سواری را از دشمن می‌گیرد
رئیس جمهور گفت: دشمن همواره به دنبال آن است که از ضعف‌ها بهره‌برداری کند، اما رفع مشکلات و حسن انجام وظیفه، فرصت هرگونه موج‌سواری را از دشمن می‌گیرد.
منبع خبر : iribnews.ir